Polttoöljyt ja dieselit turvallisesti perille

Jari Välikangas Oy voittoon Neste liikennöitsijävertailussa


Kauhavalainen kuljetusliike Jari Välikangas Oy on saavuttanut ykkössijan Neste Oyj:n teettämässä kuljetusyritysvertailussa. Vertailun kohteena olivat Nesteen öljytuotteiden kotimaan jakelua hoitavat 13 suomalaista kuljetusyritystä, joilta Neste odottaa laatua, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuljettajien ajokäyttäytyminen, toimitusaikojen täsmällisyys, onnettomuudet, tuotesekoitukset jne. ovat kokoaikaisessa seurannassa ja näistä raportoidaan kuljetusyrityksille säännöllisesti.

Turvallisuus ja laatu ensiarvoisen tärkeää
Neste on seurannut sopimusliikennöitsijöidensä kilpailukykyä jo yli 10 vuoden ajan, mutta tänä vuonna vertailu toteutettiin ensimmäistä kertaa näin laaja-alaisena.

Onway Oy:n toteuttamassa vertailussa kuljetusyritysten vertailukriteereinä olivat laatu ja turvallisuus, asiakaspalaute, kuljettajapalaute sekä talous.

Keskeisintä kaikissa Nesteen kuljetuksissa ovat turvallisuus ja laatu. Liikennöitsijävertailussa laadun ja turvallisuuden arviointikohteena ovat tuotesekoitukset, tuoteloppumiset, toimitusaikojen täsmällisyys, kuljettajien ajokäyttäytyminen, onnettomuudet, tapaturmat, päästöt sekä purkupaikkojen siisteys.

Toimitusten turvallisuudesta ja laadusta vastaavat ammattitaitoiset kuljettajat. Nesteen sopimusliikennöitsijöiden yli 100 yhdistelmäajoneuvon kuljettajien yhteismäärä on noin 300.  Neste selvittää kuljettajien työtyytyväisyyden ja sitoutumisen jokavuotisella kuljettajakyselyllä, jossa kuljettaja arvioi mm. omaa työnantajaansa ja kuljetuskalustoa.

Asiakaspalaute mukaan vertailuun
Tänä vuonna kuljetusyritykset saivat ensimmäiset yhteenvetoraportit oman alueensa asiakaspalautteista – Nesteen laatu näkyy myös näissä. Liikennöitsijävertailussa nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kriteereistä oleva asiakaspalaute on kerätty suoraan asiakkailta. Sekä huoltoasemat että lämmitysöljyä tilaavat yksityisasiakkaat ovat arvioineet kuljetusyrityksen toimintaa toimitusten yhteydessä. Asiakkaat ovat seuranneet mm. toimitusaikojen täsmällisyyttä, kuljettajan asiakaspalvelua sekä turvavarusteiden käyttöä.

”Ei yksin, vaan yhdessä yrittäen!”
Nesteen liikennöitsijävertailun ykkössijan vuonna 2017 saavuttanut kuljetusliike Jari Välikangas Oy toimittaa Nesteen polttoaineita Etelä-Pohjanmaalla kahdelle sopimusalueelle. Toimitukset hoidetaan seitsemällä omalla yhdistelmällä sekä alihankkijan yhdellä yhdistelmällä. Kuljettajia yrityksellä on 21 ja muuta henkilökuntaa 3.

Yrityksen toimitusjohtaja Jari Välikangas kiittää Neste Oyj:tä hyvästä yli 30 vuotta kestäneestä yhteistyöstä ja saamastaan palautteesta. Välikangas korostaa laatua ja turvallisuutta sekä asiakaspalvelua myös omassa yritystoiminnassaan. "Asiakas on meille ykkönen. Haluamme taata asiakkaillemme turvallisen ja vaivattoman toimituksen alusta loppuun asti" kertoo Välikangas.

Erityiskiitokset Välikangas antaa ammattitaitoisille ja palvelualttiille kuljettajilleen, muulle henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneilleen. Ajatuksensa tulevaisuuden todennäköisesti kovenevaa kilpailua kohtaan Välikangas kiteyttää näin: "Ei yksin, vaan yhdessä yrittäen!"


Kommentit